Fotografie a pohlednice z tisku

 
Obrázky z brožury 
autocampingu v
Hořicích v Podkrkonoší
 

vydáno cca v 70 letech ?

ze sbírek p.Karasové


 
Obrázky z brožury 
autocampingu v
Hořicích v Podkrkonoší
 

vydáno cca v 70 letech ?

ze sbírek p.Karasové


 

Starý lom u sv. Josefa
snímek přibližně z roku 1925

snímek z knihy TRADICE Z KAMENE
od Aloise Jílemnického,vydal českomoravský průmysl kamene n.p., závod Liberec v roce 1973

ze sbírek R.Musila


 

Tři fáze vztyčování  Riegrova obelisku
snímek z pohlednice vydané 1907

snímek z knihy TRADICE Z KAMENE
od Aloise Jílemnického,vydal českomoravský průmysl kamene n.p., závod Liberec v roce 1973

ze sbírek R.Musila

 


 

Tady vidíte nynější Riegruv obelisk jak ještě leží v lomu v Podhorním Újezdě v roce 1903. U něho celá parta která se podílela na jeho "vylomení".
 Za povšimnutí stojí nářadí použité na tuto práci

 

snímek z knihy KÁMEN JAKO CHLEBA
od Aloise Jílemnického,
vydal Podhorní Újezd v roce 1980

ze sbírek R.Musila


 

stavba HŘBITOVNÍHO PORTÁLU

snímek z knihy O KRAJINĚ,LIDECH A VĚCECH od Aloise Jílemnického,
vydal městský úřad Hořice v Podkrkonoší
v roce 1999

 

ze sbírek R.Musila


 

příprava ke vztyčení
RIEGROVA OBELISKU

snímek z knihy O KRAJINĚ,LIDECH A VĚCECH od Aloise Jílemnického,
vydal městský úřad Hořice v Podkrkonoší
v roce 1999

 

ze sbírek R.Musila


 

 

STALINGRADSKÁ
nynější RIEGEROVA ulice

s orientací nám pomůže jen nemocnice vlevo
a pivovar

snímek z knihy O KRAJINĚ,LIDECH A VĚCECH od Aloise Jílemnického,
vydal městský úřad Hořice v Podkrkonoší
v roce 1999

 

ze sbírek R.Musila
 


 

historický snímek zachycuje
dvě zámeckÉ brány

 pozůstatek hrazení města, jimiž se procházelo
ke starému pivovaru. Obě byly zbořeny r.1889

snímek z knihy O KRAJINĚ,LIDECH A VĚCECH od Aloise Jílemnického,
vydal městský úřad Hořice v Podkrkonoší
v roce 1999

 

ze sbírek R.Musila


 
požár
HIRSCHOVY TKALCOVNY
v roce 1945
v pravo domek - první Hořický špitál
 

 

snímek z knihy PODHORŠTÍ TKALCI
 od Aloise Jílemnického,
vydala MILETA bavlnářské závody,
národní podnik v Hořice v Podkrkonoší
v roce 1970

ze sbírek R.Musila

 


 
 

-------

 

snímek z knihy PODHORŠTÍ TKALCI
 od Aloise Jílemnického,
vydala MILETA bavlnářské závody,
národní podnik v Hořice v Podkrkonoší
v roce 1970

 

 

ze sbírek R.Musila

 

 


 

původní továrna firmy Steziský a Sehnoutka u nádraží. Po stranách dvě tkalcovny, u prostřed přípravna a šlichtovna
 

snímek z knihy PODHORŠTÍ TKALCI
 od Aloise Jílemnického,
vydala MILETA bavlnářské závody,
národní podnik v Hořice v Podkrkonoší
v roce 1970
 

ze sbírek R.Musila


 
obraz od A.B.Kunike
 na zámek a město Hořice
z roku 1820
 

snímek z publikace k
70 LET VLASTIVĚDNÉHO MUSEA V HOŘICÍCH V PODKRKONOŠÍ
vydalo okresní vlastivědné museum
v Hořicích v roce 1957
 

ze sbírek R.Musila


 
reprodukce Seykorova obrazu
hořické náměstí roku 1820


snímek z publikace k
70 LET VLASTIVĚDNÉHO MUSEA V HOŘICÍCH V PODKRKONOŠÍ
vydalo okresní vlastivědné museum
v Hořicích v roce 1957
 

ze sbírek R.Musila


 
HOŘICKÉ NÁMĚSTÍ
v roce 1958
 

snímek z publikace k
HOŘICE MĚSTO KAMENNÉ KRÁSY
vydalo okresní vlastivědné muzeum
v Hořicích v roce ....
 

ze sbírek R.Musila


 
pískovcový lom u sv. Josefa
 

snímek z publikace k
HOŘICE MĚSTO KAMENNÉ KRÁSY
vydalo okresní vlastivědné muzeum
v Hořicích v roce ....
 

ze sbírek R.Musila

 


 

HOŘICKÉ NÁMĚSTÍ


snímek z publikace k
HOŘICE MĚSTO KAMENNÉ KRÁSY
vydalo okresní vlastivědné muzeum
v Hořicích v roce ....
 

ze sbírek R.Musila


 
trhy na Hořickém náměstí

 

snímek z knihy KÁMEN JAKO UDÁLOST
 od Aloise Jílemnického,
vydal Československý kamenoprůmysl, generální ředitelství Praha v roce 1984
 

ze sbírek R.Musila


 
Raimanův pískovcový lom
u svatého Josefa
ruční těžba z roku 1893

 

snímek z knihy KÁMEN JAKO UDÁLOST
 od Aloise Jílemnického,
vydal Československý kamenoprůmysl, generální ředitelství Praha v roce 1984
 

ze sbírek R.Musila

 


 
 

budova sochařsko-kamenické školy
už jako dvoupatrová
po dokončení nástavby v roce 1908

 

snímek z knihy KÁMEN JAKO UDÁLOST
 od Aloise Jílemnického,
vydal Československý kamenoprůmysl,
generální ředitelství Praha v roce 1984
 

ze sbírek R.Musila

 


 
 

budova C.k. odborné školy
sochařsko-kamenické v Hořicích
po dokončení stavby v roce 1891

snímek z knihy KÁMEN JAKO UDÁLOST
 od Aloise Jílemnického,
vydal Československý kamenoprůmysl,
generální ředitelství Praha v roce 1984

ze sbírek R.Musila

 


 
snímek na
zámek a starý pivovar
 

snímek z publikace
PAMÁTNÍK 40 LET ARCHEOLOGICKÉHO
A MUSEJNÍHO SPOLKU V HOŘICÍCH V PODKRKONOŠÍ
vydáno v Hořicích v Podkrkonoší
roku 1927
 

ze sbírek R.Musila


 
RAIMANŮV dům
( nyní zde stojí samoobsluha)

snímek z publikace
PAMÁTNÍK 40 LET ARCHEOLOGICKÉHO
A MUSEJNÍHO SPOLKU V HOŘICÍCH V PODKRKONOŠÍ
vydáno v Hořicích v Podkrkonoší
roku 1927
 

ze sbírek R.Musila


 
dům
OKRESNÍ ZÁLOŽNY HOSPODÁŘSKÉ
na náměstí , z roku 1927

snímek z publikace
PAMÁTNÍK 40 LET ARCHEOLOGICKÉHO
A MUSEJNÍHO SPOLKU V HOŘICÍCH V PODKRKONOŠÍ
vydáno v Hořicích v Podkrkonoší
roku 1927
 

ze sbírek R.Musila


 
budova OKRESNÍHO SOUDU
(nyní městská policie)
 

snímek z publikace
PAMÁTNÍK 40 LET ARCHEOLOGICKÉHO
A MUSEJNÍHO SPOLKU V HOŘICÍCH V PODKRKONOŠÍ
vydáno v Hořicích v Podkrkonoší
roku 1927
 

ze sbírek R.Musila

 


 
ve vrchní části náměstí stávala
KAŠNA  SE  SOCHOU  LVA
 

 

snímek z publikace
PAMÁTNÍK 40 LET ARCHEOLOGICKÉHO
A MUSEJNÍHO SPOLKU V HOŘICÍCH V PODKRKONOŠÍ
vydáno v Hořicích v Podkrkonoší
roku 1927

 

ze sbírek R.Musila


 

 

BALVANY
PRO
KRAKONOŠE


snímek z časopisů
POD ZVIČINOU
vydáno nákladem učitelské jednoty
v Hořicích roku 1924-1925
 

ze sbírek R.Musila 

 


 

KRAKONOŠ
v dílně sochařské školy v Hořicích

 

snímek z časopisů
POD ZVIČINOU
vydáno nákladem učitelské jednoty
v Hořicích roku 1924-1925
 

ze sbírek R.Musila 


 

 

nároží dnešní Havlíčkovy a Husovy ulice
v Hořicích - pastelová kresba z r. 1895

snímek z časopisů
POD ZVIČINOU
vydáno nákladem učitelské jednoty
v Hořicích roku 1924-1925
 

ze sbírek R.Musila 


 

 

snímek z časopisů
POD ZVIČINOU
vydáno nákladem učitelské jednoty
v Hořicích roku 1924-1925
 

ze sbírek R.Musila 


 

 

ROLNICKÉ SKLADIŠTĚ
v Hořicích

snímek z časopisů
POD ZVIČINOU
vydáno nákladem učitelské jednoty
v Hořicích roku 1924-1925
 

ze sbírek R.Musila 


 

VĚŽ SAMOSTATNOSTI
dle návrhu arch.prof.Fr. Blažka

 

snímek z časopisů
POD ZVIČINOU
vydáno nákladem učitelské jednoty
v Hořicích roku 1924-1925
 

ze sbírek R.Musila 


 

socha
KOMENSKÉHO
v Hořicích

 

snímek z časopisů
POD ZVIČINOU
vydáno nákladem učitelské jednoty
v Hořicích roku 1924-1925
 

ze sbírek R.Musila 


 

 

rodný dům
doc.Ph.Dr. Josefa Matouška
 

snímek z časopisů
POD ZVIČINOU
vydáno nákladem učitelské jednoty
v Hořicích roku 1924-1925
 

ze sbírek R.Musila 


 

gotický sloup
"NA SPRAVEDLNOSTI"
v Hořicích provedený dle návrhu
dílovedoucího Karla Holuba

 

snímek z časopisů
POD ZVIČINOU
vydáno nákladem učitelské jednoty
v Hořicích roku 1924-1925
 

ze sbírek R.Musila 


 

 

první Hořická továrna na prádlo
a prošívané deky F. Rychtery

snímek z časopisů
POD ZVIČINOU
vydáno nákladem učitelské jednoty
v Hořicích roku 1924-1925
 

ze sbírek R.Musila 


 

 

HOŘICKÉ KOUPALIŠTĚ
A SLUNEČNÍ LÁZNĚ

snímek z časopisů
POD ZVIČINOU
vydáno nákladem učitelské jednoty
v Hořicích roku 1924-1925
 

ze sbírek R.Musila 


 

DĚKANSKÝ KOSTEL

 

snímek z časopisů
POD ZVIČINOU
vydáno nákladem učitelské jednoty
v Hořicích roku 1924-1925
 

ze sbírek R.Musila 


 

 

pohled na SOKOLOVNU

snímek z časopisů
POD ZVIČINOU
vydáno nákladem učitelské jednoty
v Hořicích roku 1924-1925
 

ze sbírek R.Musila 


 

 

"POZDRAV VLASTI"
skupina mládeže z dětského dne
v Hořicích roku 1939
 

snímek z časopisů
POD ZVIČINOU
vydáno nákladem učitelské jednoty
v Hořicích roku 1924-1925
 

ze sbírek R.Musila 


 

 

 

kus pískovce určeného k sousoší
HUSITÉ NA STRÁŽI

 


snímek z knihy
ALBUM STARÝCH POHLEDNIC PODKRKONOŠÍ
 od  R.Karpaše,M.Bartoše,J.Luštince
vydáno v Liberci 2001

ze sbírek R.Musila

   


 

sousoší
HUSITÉ NA STRÁŽI
z roku 1903
patří k nejstarším sochám umístěných
v Smetanových sadech

 

 

snímek z knihy
ALBUM STARÝCH POHLEDNIC PODKRKONOŠÍ
 od  R.Karpaše,M.Bartoše,J.Luštince
vydáno v Liberci 2001

ze sbírek R.Musila

 

 

Pískovcový blok určený pro Riegrův obelisk
z lomu v Podhorním újezdě.
Vážil 340q a měřil 12,4 m.
 Do Hořic jej na svém nejpevnějším voze
taženém 12 páry koní a 4 páry volů
dopravil Václav Jandera.
Pískovec byl výstavním exponátem výstavy
v roce 1903.Až roku 1906 byl přesunut na dubových válečcích na gotharské návrší a teprve tam kameníky načisto opracován a postaven.

snímek z knihy
ALBUM STARÝCH POHLEDNIC PODKRKONOŠÍ
 od  R.Karpaše,M.Bartoše,J.Luštince
vydáno v Liberci 2001

ze sbírek R.Musila

 

 
jeden z reliéfů přízemní části
VĚŽE SAMOSTATNOSTI
(tento věnovaný tzv. západnímu odboji)
 

 

snímek z knihy
ALBUM STARÝCH POHLEDNIC PODKRKONOŠÍ
 od  R.Karpaše,M.Bartoše,J.Luštince
vydáno v Liberci 2001

ze sbírek R.Musila

 

 
 

Výstava českého severovýchodu
roku 1903

snímek z knihy
ALBUM STARÝCH POHLEDNIC PODKRKONOŠÍ
 od  R.Karpaše,M.Bartoše,J.Luštince
vydáno v Liberci 2001

ze sbírek R.Musila

 

 
KARLOVA ULICE
(do roku 1892 podle obyvatel zvaná ŽIDOVSKÁ)
výstavní dům vpravo patřil Bedřichu Hirschovi

snímek z knihy
ALBUM STARÝCH POHLEDNIC PODKRKONOŠÍ
 od  R.Karpaše,M.Bartoše,J.Luštince
vydáno v Liberci 2001

ze sbírek R.Musila

 

 

Na záběru pořízeném ze střechy školy
Na Daliborce se dostáváme
do "města kamenné krásy!
křižovatkou silnic od Jaroměře a Doubravy.
Prostranství i obě ulice byly takto roku 1903 upraveny u příležitosti konání Výstavy českého severovýchodu.

snímek z knihy
ALBUM STARÝCH POHLEDNIC PODKRKONOŠÍ
 od  R.Karpaše,M.Bartoše,J.Luštince
vydáno v Liberci 2001

ze sbírek R.Musila

 

 
 

nároží hotelu
BERÁNEK
vzniklý ze staré formanské hospody
se stájemi pro 125 koní.
K hotelovým službám
patřila i doprava hostů z nádraží.
 

snímek z knihy
ALBUM STARÝCH POHLEDNIC PODKRKONOŠÍ
 od  R.Karpaše,M.Bartoše,J.Luštince
vydáno v Liberci 2001

ze sbírek R.Musila

 

 
 

demolice v
 Janderově ulici
k vůli výstavbě sídliště
 v roce 1973

 

snímek z publikace
HOŘICE V LETECH 1972 AŽ 1976
vydal městský národní výbor jako
propagační materiál v roce 1976

 

ze sbírek R.Musila


 
 

stavba
DOMOVA DŮCHODCŮ

 

snímek z publikace
HOŘICE V LETECH 1972 AŽ 1976
vydal městský národní výbor jako
propagační materiál v roce 1976

 

ze sbírek R.Musila

 

 

výstavba
sídliště
POD LÍPOU

 

snímek z publikace
HOŘICE V LETECH 1972 AŽ 1976
vydal městský národní výbor jako
propagační materiál v roce 1976

 

ze sbírek R.Musila

 

 
 

výstavba rodinných domků v
DRUŽSTEVNÍ ULICI

 

snímek z publikace
HOŘICE V LETECH 1972 AŽ 1976
vydal městský národní výbor jako
propagační materiál v roce 1976

 

ze sbírek R.Musila