Reklamy na kdysi známé či méně známé Hořické firmy. Reklamní texty a fotografie hořických podniků a živnostníků .