HOŘICKÉ NOVINY

   

Informační list okresního národního výboru
v Hořicích v Podkrkonoší

Redakci řídí profesor Alois Jilemnický s redakčním kruhem.
telefon redakce 183.
-
Jednotlivá čísla jsou naskenována a převedena do formátu PDF


       
1946

vydáno 27.září 1946

ČÍSLO  20.