pohlednice 177

HOŘICE

Městská nemocnice

Vydalo Haklovo nakladatelství pohlednic
 Hořice

Pohlednice není prošlá poštou 

ze své sbírky zapůjčil
Robert Musil  

 


pohlednice 176

HOŘICE

Riegrův obelisk

pohlednici vydal
nakladatel František Dobeš
 Hořice

Pohlednice  prošlá poštou
1907

ze své sbírky zapůjčil
Robert Musil  

 

pohlednice 175

HOŘICE 

Husova třída

pohlednici vydal
nakladatel Vít J. Sláma

Pohlednice  prošla poštou
1913

ze své sbírky zapůjčil
Robert Musil   

 

pohlednice 174

HOŘICE V PODKRKONOŠÍ

Věž Samostatnosti

pohlednici vydalo
nakladatelství ORBIS - Praha

Pohlednice není prošlá poštou

ze své sbírky zapůjčil
Robert Musil 

 
 

pohlednice 173

HOŘICE 

Antonín Dvořák - Smetanovy sadyDopisnice  prošla poštou
 

ze své sbírky zapůjčil
Robert Musil  

 

pohlednice 172

HOŘICE 


pohlednici vydal
nakladatel Vít J. Sláma

Pohlednice  prošla poštou
1917  ?

ze své sbírky zapůjčil
Robert Musil  

 

pohlednice 171

HOŘICE V PODKRKONOŠÍ

náměstí

pohlednici vydalo
nakladatelství ORBIS - Praha

Pohlednice prošlá poštou

ze své sbírky zapůjčil
Robert Musil 

 
 

pohlednice 170

HOŘICE

Pohlednice poslána na adresu :

Josef Šípal ck. Vojín pěší pluk No. = 28,
1 ersatz kompanie ŠTÝRSKO

pohlednici vydalo
nakladatel Jan Hakl
Hořice

ze své sbírky zapůjčil
Robert Musil  

 

pohlednice 169

HOŘICE

Obchodní škola
doplněna kresbou

Dopisnice není prošlá poštou

ze své sbírky zapůjčil
Robert Musil 

 

pohlednice 168

HOŘICE

Dolení část náměstí

pohlednici vydal
František Dobeš
 Hořice

Pohlednice není prošlá poštou

ze své sbírky zapůjčil
Robert Musil 

 

pohlednice 167

HOŘICE V PODKRKONOŠÍ

Věž samostatnosti

pohlednici vydalo
nakladatelství ORBIS - Praha

Pohlednice není prošlá poštou

ze své sbírky zapůjčil
Robert Musil 

 
 

pohlednice 166

HOŘICE V PODKRKONOŠÍ


1/Celkový pohled
2/Revoluční náměstí
3/Revoluční náměstí
4/Husitská mohyla na Mohejlíku
5/Střední průmyslová škola pro dobývání a zpracování kamene
6/Koupaliště Dachová

pohlednici vydalo
nakladatelství ORBIS - Praha

Pohlednice je prošlá poštou
1969

ze své sbírky zapůjčil
Robert Musil  

 

pohlednice 165

HOŘICE

Portál městského hřbitova

pohlednici vydal
František Dobeš
knihař a papírník
 Hořice

Pohlednice není prošlá poštou

ze své sbírky zapůjčil
Robert Musil

 

pohlednice 164

HOŘICE V PODKRKONOŠÍ

 Revoluční náměstí,
Autocamping U věže,
Celkový pohled,
Revoluční náměstí,
Restaurace Jednoty v Dachové

pohlednici vydalo
nakladatelství ORBIS - Praha

Pohlednice je prošlá poštou
1976

ze své sbírky zapůjčil
Robert Musil 

 

pohlednice 163

HOŘICE

PARTIE Z PARKU


vydáno nákladem H.S.

Pohlednice je prošlá poštou
1911

ze své sbírky zapůjčil
Robert Musil 

 

pohlednice 162

HOŘICE

Husité na stráži ve Smetanových sadech

pohlednici vydal
František Dobeš - Hořice

Pohlednice není prošlá poštou

ze své sbírky zapůjčil
Robert Musil 

 

pohlednice 161

Hořice v Podkrkonoší

 Masarykova galerie plastik : K.Lenhart : PROHLÁŠENÍ NEODVISLOSTI ČESKOSLOVENSKA pres. Dr.T.G. Masarykem v Americe 18.října 1918. Velký 3m relief z hořického pískovce pro průčelí národního pamatníku „Věžě samostatnocti“ v Hořicích,provedený v dílnách hořické státní průmyslové školy sochařské a kamenické. Vydáno ve prospěch stavby Věžě samostatnosti.

Vydalo Haklovo nakladatelství pohlednic

pohlednice není prošlá poštou

ze své sbírky zapůjčil
Robert Musil

 
 

pohlednice 160

Hořice v Podkrkonoší

Masarykova galerie plastik : K.Lenhart : PŘÍSAHA ČESKÝCH SPISOVATELŮ 13.dubna 1918. Velký 3m relief z hořického pískovce pro průčelí národního pamatníku „Věžě samostatnocti“ v Hořicích,provedený v dílnách hořické státní průmyslové školy sochařské a kamenické. Vydáno ve prospěch stavby Věžě samostatnosti.

Vydalo Haklovo nakladatelství pohlednic

pohlednice není prošlá poštou

ze své sbírky zapůjčil
Robert Musil

 
 

pohlednice 159

Hořice v Podkrkonoší

Masarykova galerie plastik :
K.Lenhart : DEN SVOBODY „28.října 1918“ Velký 3m relief z hořického pískovce pro průčelí národního pamatníku „Věžě samostatnocti“ v Hořicích,provedený v dílnách hořické státní průmyslové školy sochařské a kamenické. Vydáno ve prospěch stavby Věžě samostatnosti.

Vydalo Haklovo nakladatelství pohlednic

pohlednice není prošlá poštou

ze své sbírky zapůjčil
Robert Musil

 

pohlednice 158

HOŘICE V PODKRKONOŠÍ

pohlednici vydalo
nakladatelství ORBIS - Praha

Pohlednice je prošlá poštou

ze své sbírky zapůjčil
Robert Musil 

 

pohlednice 157

HOŘICE 
Hřbitovní portál

Pohlednice zaslaná z nemocnice,
opatřená razítkem :
VEŘEJNÁ OKRESNÍ NEMOCNICE CÍSAŘE A KRÁLE FRANTIŠKA
JOSEFA I. V HOŘICÍCH

pohlednici vydal
nakladatel Vít J. Sláma

Pohlednice  prošla poštou
1915

ze své sbírky zapůjčil
Robert Musil 

 

pohlednice 156

HOŘICE

Dr.Ant.Dvořák ve Smetanových sadech


pohlednici vydal
František Dobeš - Hořice

Pohlednice není prošlá poštou

ze své sbírky zapůjčil
Robert Musil 

 

pohlednice 155

HOŘICE V PODKRKONOŠÍ

Revoluční náměstí,
Moderní prodejna potravin na
Revolučním náměstí,
Koupaliště Dachova,
Galerie moderních plastik,
Gotická radnice

pohlednici vydalo
nakladatelství PRESSFOTO - Praha

pohlednice není prošlá poštou

ze své sbírky zapůjčil
Robert Musil

 

pohlednice 154

HOŘICE  NÁMĚSTÍ

pohlednici vydal
nakladatel Vít J. Sláma
 

Pohlednice není
 prošla poštou
 

ze své sbírky zapůjčil
Robert Musil

 

pohlednice 153

HOŘICE

Revoluční náměstí se starou gotickou radnicí a kašnou s plastikami „čtvero ročních období“ od prof.Kalfuse

pohlednici vydalo
nakladatelství PRESSFOTO - Praha
1970

Pohlednice není prošlá poštou

ze své sbírky zapůjčil
Robert Musil 

 

pohlednice 152
 HOŘICE V PODKRKONOŠÍ

pohlednici vydalo
vydavatelství
Gentiana  - Jílemnice
1997

Pohlednice není prošlá poštou

ze své sbírky zapůjčil
Robert Musil 

 

 

pohlednice 151

 HOŘICE V PODKRKONOŠÍ

 

pohlednici vydal
Jaroslav Hrůza - Hradec Králové
2001

Pohlednice není prošlá poštou

ze své sbírky zapůjčil
Robert Musil 

 

 

pohlednice 150

POZDRAV  Z  HOŘIC
 

pohlednici vydal
V.Šmatolán  foto-návrh

Pohlednice není prošlá poštou

ze své sbírky zapůjčil
Robert Musil 

 

pohlednice 149

 HOŘICE V PODKRKONOŠÍ

portál nového hřbitova z
hořického pískovce
 

pohlednici vydalo
Haklovo nakladatelství
místních pohlednic

Pohlednice není prošlá poštou

ze své sbírky zapůjčil
Robert Musil 

 

pohlednice 148

ZIMNÍ  POZDRAV 
Z  HOŘIC
 

pohlednici vydal
Jaroslav Hrůza - Hradec Králové
2001

Pohlednice není prošlá poštou

ze své sbírky zapůjčil
Robert Musil 

 

pohlednice 147

 HOŘICE
 

pohlednici vydalo
vydavatelství Gentiana
 Jílemnice 2002

Pohlednice není prošlá poštou

ze své sbírky zapůjčil
Robert Musil 

 

pohlednice 146

  HOŘICE

BEDŘICH SMETANA
 

pohlednici vydala
Česká stezka 1,10,2002

Pohlednice není prošlá poštou

ze své sbírky zapůjčil
Robert Musil 

 

pohlednice 145

  HOŘICE
 

pohlednici vydala
fa. Šmaspol
Hořice v Podkrkonoší

Pohlednice není prošlá poštou

ze své sbírky zapůjčil
Robert Musil 

 

pohlednice 144

 HOŘICE
 

pohlednici vydal
V.Šmatolán  foto-návrh

Pohlednice není prošlá poštou

ze své sbírky zapůjčil
Robert Musil

 

 

pohlednice 143

HOŘICE - MOHEJLÍK

vydáno ku příležitosti 30.ročníku
dálkového a turistického
pochodu Žižkův štít
20,4,2002

pohlednici vydalo nakladatelství
OFTIS - Ústí nad Orlicí

 

Pohlednice není prošlá poštou

ze své sbírky zapůjčil
Robert Musil

 

 

pohlednice 142


HOŘICE V PODKRKONOŠÍ
NÁMĚSTÍ

pohlednici vydal
nakladatel Vít J. Sláma
 

Pohlednice prošla poštou
24,7,1927

ze své sbírky zapůjčil
Robert Musil

 

 

pohlednice 141

HOŘICE V PODKRKONOŠÍ

pohlednici vydalo
nakladatelství ORBIS

Pohlednice není prošlá poštou

ze své sbírky zapůjčil
Robert Musil

 

 

pohlednice 140

 

PODKRKONOŠSKÁ VÝSTAVA
V HOŘICÍCH 1934

pohlednici vydalo
Haklovo nakladatelství
místních pohlednic

Pohlednice není prošlá poštou

ze své sbírky zapůjčil
Robert Musil

 

 

pohlednice 139

HOŘICE V PODKRKONOŠÍ

pohlednici vydal
ORBIS

Pohlednice není prošlá poštou

ze své sbírky zapůjčil
Robert Musil

 

 

pohlednice 138

POZDRAV  Z  HOŘIC
 

pohlednici vydal
V.Šmatolán  foto-návrh

Pohlednice není prošlá poštou

ze své sbírky zapůjčil
Robert Musil

 

 

pohlednice 137

dopisnice

HOŘICE

U PANNY MARIE HLOHOVÉ

30,3,1904

dopisnice je prošlá poštou

ze své sbírky zapůjčil
Robert Musil

 

 

pohlednice 136

dopisnice

POZDRAV Z HOŘIC

dopisnice poslána 21,7,1903
slečnám Aničce a Žofii Borůvkovým
do Nového města nad Metůjí

ze své sbírky zapůjčil
Robert Musil

 

 

pohlednice 135


dopisnice

HOŘICE

1/  hotel Beránek
2/  rodný dům Věnceslavy Lužické
3/  rodný dům slavného malíře Petra Maixnera
4/  historický hostinec "U SÁLŮ"v Hořicích
 

dopisnice není prošlá poštou

ze své sbírky zapůjčil
Robert Musil

 

 

pohlednice 134

dopisnice

HUDEBNÍ PAVILÓN

Výstava českého severovýchodu
v Hořicích 1903
 

dopisnice je prošlá poštou

ze své sbírky zapůjčil
Robert Musil

 

 

pohlednice 133

HOŘICE
PORTÁL MĚSTSKÉHO HŘBITOVA


pohlednici vydal
nakladatel Vít J. Sláma

Pohlednice poslaná 21,7,1927
jako blahopřání k svátku
slečně Mařence Zelenkové, majitelce domu
v Lomnici nad Popelkou
 

ze své sbírky zapůjčil
Robert Musil

 

 

pohlednice 132

HOŘICE
PARTIE ZE SMETANOVÝCH SADŮ

MUŽ PRÁCE


pohlednici vydal
František Dobeš - Hořice

Pohlednice je prošlá poštou

ze své sbírky zapůjčil
Robert Musil

 

 

pohlednice 131

HUSŮV POMNÍK
V HOŘICÍCH


pohlednici vydal
nakladatel Anton J. Bičiště
v Hořicích 1921

Pohlednice není prošlá poštou

ze své sbírky zapůjčil
Robert Musil

 

 


pohlednice 130


HOŘICE V PODKRKONOŠÍ
POD GOTHARDEM


pohlednice vydána
nákladem kroužku rodáků v Praze

pohlednice  poslána 15,7,1944
panu Vlastimilu Kurkovi do Mnichova
 

ze své sbírky zapůjčil
Robert Musil

 

 

pohlednice 129


HOŘICE V PODKRKONOŠÍ

pohlednici vydal
nakladatel Vít J. Sláma
1917

Na pravé straně křižovatka
Janderovy a Erbenovy ulice.
Zde bude v budoucnu stát
SOKOLOVNA

Pohlednice není prošlá poštou

ze své sbírky zapůjčil
Robert Musil

 

 

pohlednice 128

HOŘICE V PODKRKONOŠÍ


pohlednici vydal
OFTIS - Ústí nad Orlicí
2001

Pohlednice není prošlá poštou

ze své sbírky zapůjčil
Robert Musil

 

 

pohlednice 127

HOŘICE V PODKRKONOŠÍ
 


pohlednici vydal
ORBIS

Pohlednice je prošlá poštou
12,9,1952

ze své sbírky zapůjčil
Robert Musil

 

 

pohlednice 126

HOŘICE


pohlednici vydalo
město Hořice

Pohlednice není prošlá poštou

ze své sbírky zapůjčil
Robert Musil

 

 

pohlednice 125


HOŘICE V PODKRKONOŠÍ


pohlednici vydala
tiskárna DUKASE s.r.o.
 Hradec Králové
2000

Pohlednice není prošlá poštou

ze své sbírky zapůjčil
Robert Musil

 

 

pohlednice 124

HOŘICE V PODKRKONOŠÍ
RADNICE


 vydáno nákladem Jana Hakla
v Hořicích v Podkrkonoší

pohlednici zaslala slečna Tonča
6,9,1924 slečně Houdkové
do Jaroměře

 

ze své sbírky zapůjčil
Robert Musil

 

 

pohlednice 123

HOŘICE V PODKRKONOŠÍ
HŘBITOVNÍ PORTÁL


pohlednici vydal
ORBIS - 1950

Pohlednice je prošlá poštou

ze své sbírky zapůjčil
Robert Musil

 

 

pohlednice 122

HOŘICE


pohlednici vydal
V.Šmatolán  foto-návrh

Pohlednice není prošlá poštou

ze své sbírky zapůjčil
Robert Musil

 

 

pohlednice 121

HOŘICE V PODKRKONOŠÍ


pohlednici vydal
OFTIS - Ústí nad Orlicí
1998

Pohlednice není prošlá poštou

ze své sbírky zapůjčil
Robert Musil

 

 

pohlednice 120

HOŘICE


pohlednici vydal
V.Šmatolán  foto-návrh

Pohlednice není prošlá poštou

ze své sbírky zapůjčil
Robert Musil

 

 

pohlednice 119

HOŘICE V PODKRKONOŠÍ


pohlednici vydal
Jan Hrůza - Hradec Králové
2000

Pohlednice není prošlá poštou

ze své sbírky zapůjčil
Robert Musil