pohlednice 622

HOŘICE V PODKRKONOŠÍ
-
VÝSTAVNÍ POCHOD HOŘICKÝ
1903

pohlednice není prošlá poštou


ze své sbírky zapůjčil
Jan Krementák 
 

pohlednice 621

HOŘICE V PODKRKONOŠÍ
-
ÚDOLÍ ŘEKY JAVORKY

pohlednice není prošlá poštou


ze své sbírky zapůjčil
Jan Krementák 
 

pohlednice 620

HOŘICE V PODKRKONOŠÍ
-
PARTIE Z ÚDOLÍ BYSTŘICE

pohlednice prošlá poštou
16,11,1931

vydala BROMOGRAFIA

ze své sbírky zapůjčil
Jan Krementák 

 

pohlednice 619

HOŘICE V PODKRKONOŠÍ
-
BYSTŘICKÉ ÚDOLÍ

pohlednice prošlá poštou
29,1,1925

vydal Jan Hakl - Hořice

ze své sbírky zapůjčil
Jan Krementák 
 

pohlednice 618

HOŘICE V PODKRKONOŠÍ
-
ÚDOLÍ BYSTŘICE

pohlednice není prošlá poštou

vydal Vít J. Sláma Hořice 1917

ze své sbírky zapůjčil
Jan Krementák 
 

pohlednice 617

HOŘICE V PODKRKONOŠÍ
-
ÚDOLÍ BYSTŘICE

pohlednice prošlá poštou

vydal Ant.J. Bičiště

ze své sbírky zapůjčil
Jan Krementák 

 


pohlednice 616

HOŘICE V PODKRKONOŠÍ
-
PARTIE Z ÚDOLÍ BYSTŘICE

pohlednice prošlá poštou
27,3,1911

vydal Jan Maixner

ze své sbírky zapůjčil
Jan Krementák 
 

pohlednice 615

HOŘICE V PODKRKONOŠÍ
-
BYSTŘICKÉ ÚDOLÍ

pohlednice prošlá poštou
27,7,1919

vydal Jan Hakl - Hořice

ze své sbírky zapůjčil
Jan Krementák 

 

pohlednice 614

HOŘICE V PODKRKONOŠÍ
-
OBECNÍ MLÝN U HOŘIC

pohlednice není prošlá poštou

vydal Antonín J.Bičiště Hořice 1907

ze své sbírky zapůjčil
Jan Krementák 
 

pohlednice 613

HOŘICE V PODKRKONOŠÍ
-
NÁDRAŽÍ - HOŘICE
PANSKÝ MLÝN

pohlednice prošlá poštou
24,3,1915

vydal K.Zuna Praha

ze své sbírky zapůjčil
Jan Krementák 

 

pohlednice 612

HOŘICE V PODKRKONOŠÍ
-

pohlednice prošlá poštou

vydalo Haklovo nakladatelství

ze své sbírky zapůjčil
Jan Krementák    
 

pohlednice 611

HOŘICE V PODKRKONOŠÍ
-
POZDRAV Z HOŘIC

pohlednice prošlá poštou
22,6,1905


ze své sbírky zapůjčil
Jan Krementák    
 

pohlednice 610

HOŘICE V PODKRKONOŠÍ
-
POZDRAV Z HOŘICze své sbírky zapůjčil
Jan Krementák    

 

pohlednice 609

HOŘICE V PODKRKONOŠÍ
-

pohlednice prošlá poštou
30,1,1913


vydal Jan Maixner Hořice

ze své sbírky zapůjčil
Jan Krementák    

 

pohlednice 608


HOŘICE V PODKRKONOŠÍ
-

 RIEGRŮV OBELISK PÍSKOVCOVÝ MONOLIT 12,3 M VYSOKÝ Z LOMU ÚJEZDA PODHORNÍHO

pohlednice prošlá poštou
14,1,1932

vydalo Haklovo nakladatelství

ze své sbírky zapůjčil
Jan Krementák    

 

pohlednice 607

HOŘICE V PODKRKONOŠÍ
-
HOŘICKÝ RIEGRŮV OBELISK V OBRAZECH

1,ulomený kámen v ÚJEZDĚ PODHORNÍM 2,doprava v lomu
3, po náměstí v HOŘICÍCH
4, na výstavě
5, proti vrchu SV.GOTHARDA
6, doprava z výstavy
7, model obelisku


ze své sbírky zapůjčil
Jan Krementák    
 

pohlednice 606

HOŘICE V PODKRKONOŠÍ
-
RIEGRŮV OBELISK

pohlednice prošlá poštou


vydal Jan Hakl Hořice 1917

ze své sbírky zapůjčil
Jan Krementák    
 

pohlednice 605

HOŘICE V PODKRKONOŠÍ
-
RIEGRŮV OBELISK

pohlednice prošlá poštou
15,5,1910

vydal Ant. J.Bičiště

ze své sbírky zapůjčil
Jan Krementák    
 

pohlednice 604

HOŘICE V PODKRKONOŠÍ
-
VZTYČOVÁNÍ RIEGROVA OBELISKU
V HOŘICÍCH  1906

pohlednice prošlá poštou
21,8,1908

vydal Fr.Jar.Plášil v Hořicích

ze své sbírky zapůjčil
Jan Krementák    
 

pohlednice 603

HOŘICE V PODKRKONOŠÍ
-


pohlednice prošlá poštou
5,1,1909ze své sbírky zapůjčil
Jan Krementák    
 

pohlednice 602

HOŘICE V PODKRKONOŠÍ
-
PARTIE ZE SMETANOVÝCH SADŮ

pohlednice prošlá poštou
15,9,1915

vydal Ant. J.Bičiště

ze své sbírky zapůjčil
Jan Krementák    
 

pohlednice 601HOŘICE V PODKRKONOŠÍ
-
KRAKONOŠ

pohlednice není prošlá poštou

vydal HELIOS
Frýdlant v Čechách 1929

ze své sbírky zapůjčil
Jan Krementák    
 

pohlednice 600HOŘICE V PODKRKONOŠÍ
-
SMETANOVY SADY - KRAKONOŠ

pohlednice prošlá poštou
28,8,1913

vydal Ant. J.Bičiště

ze své sbírky zapůjčil
Jan Krementák    
 

pohlednice 599

HOŘICE V PODKRKONOŠÍ
-
KRAKONOŠ

pohlednice prošlá poštou
15,6,1918

vydal Jan Hakl Hořice

ze své sbírky zapůjčil
Jan Krementák    
 

pohlednice 598

HOŘICE V PODKRKONOŠÍ
-
KRAKONOŠ

pohlednice prošlá poštou
30,8,1916

vydala M.Tomášová Hořice 1910

ze své sbírky zapůjčil
Jan Krementák    
 

pohlednice 597


HOŘICE V PODKRKONOŠÍ
-
 SADY

pohlednice prošlá poštou
27,7,1923

vydal Vít J. Sláma 1921

ze své sbírky zapůjčil
Jan Krementák    
 

pohlednice 596

HOŘICE V PODKRKONOŠÍ
-
SMETANOVY SADY

pohlednice prošlá poštou
10,4,1923

vydal Jan Hakl - Hořice

ze své sbírky zapůjčil
Jan Krementák    
 

pohlednice 595HOŘICE V PODKRKONOŠÍ
-
PARTIE ZE SADŮ

pohlednice prošlá poštou
11,1,1926

vydal Anton J.Bičiště 1921

ze své sbírky zapůjčil
Jan Krementák    
 

pohlednice 594

HOŘICE V PODKRKONOŠÍ
-
PARTIE ZE SMETANOVÝCH SADŮ

pohlednice prošlá poštou
4,11,1922

vydal Jan Hakl - Hořice

ze své sbírky zapůjčil
Jan Krementák    

 


pohlednice 593HOŘICE V PODKRKONOŠÍ
-
SMETANOVY SADY

pohlednice prošlá poštou
25,7,1914

vydal Antonín Bičiště

ze své sbírky zapůjčil
Jan Krementák    
 

pohlednice 592

HOŘICE V PODKRKONOŠÍ
-
GOTHARD

pohlednice není prošlá poštou

vydal Jan Hakl

ze své sbírky zapůjčil
Jan Krementák    
 

pohlednice 591

HOŘICE V PODKRKONOŠÍ
-
SMETANOVY SADY

pohlednice prošlá poštou
6,9,1915
adresováno:VÁŽENÝ PÁN JOSEF LANGER c.k.11.zem.p.pl.4.stráž.set 1.četa (starší muž) kasárny ŠOPROŇ UHRY

vydal Anton J.Bičiště

ze své sbírky zapůjčil
Jan Krementák   
 

pohlednice 590

HOŘICE V PODKRKONOŠÍ
-
SMETANOVY SADY

pohlednice prošlá poštou
30,02,1923 ?

vydal Anton J.Bičiště

ze své sbírky zapůjčil
Jan Krementák   
 

pohlednice 589

HOŘICE V PODKRKONOŠÍ
-
PARTIE Z PARKU

pohlednice prošlá poštou

vydal Vít J. Sláma

ze své sbírky zapůjčil
Jan Krementák   
 

pohlednice 588

HOŘICE V PODKRKONOŠÍ
-
HŘBITOVNÍ PORTÁL
U MĚSTSKÉHO HŘBITOVA

pohlednice není prošlá poštou

vydalo Haklovo nakladatelství

ze své sbírky zapůjčil
Jan Krementák   
 

pohlednice 587

HOŘICE V PODKRKONOŠÍ
-
PORTÁL MĚSTSKÉHO HŘBITOVA

pohlednice prošlá poštou
25,7,1909 ?


vydal Ant.J.Bičiště

ze své sbírky zapůjčil
Jan Krementák   

 

pohlednice 586

HOŘICE V PODKRKONOŠÍ
-
PORTÁL MĚSTSKÉHO HŘBITOVA

pohlednice prošlá poštou
21,3,1923


vydal Jan Maixner - Hořice

ze své sbírky zapůjčil
Jan Krementák  

 

pohlednice 585

HOŘICE V PODKRKONOŠÍ
-
KOSTELÍK NA GOTHARDĚ

pohlednice prošlá poštou
13,10,1918


vydal Ant.J.Bičiště

ze své sbírky zapůjčil
Jan Krementák  

 

pohlednice 584

HOŘICE V PODKRKONOŠÍ
-
PORTÁL HŘBITOVA

pohlednice není prošlá poštou

vydal Vít J. Sláma - Hořice

ze své sbírky zapůjčil
Jan Krementák  
 

pohlednice 583

HOŘICE V PODKRKONOŠÍ
-
GOTHARD

adresováno: velectěný pán V.Asemann v Němčicích u Ivančic


TEXT: ….
Na lístku jest vyfotografován portál před hřbitovem na Gothardě.Dělal jse u nás ve škole.Také jsem na něm dělal…. Bratr Josef

ze své sbírky zapůjčil
Jan Krementák  

 

pohlednice 582

HOŘICE V PODKRKONOŠÍ
-
ŽIŽKŮV POMNÍK

pohlednice prošlá poštou
7,8,1923


vydal Jan Hakl - Hořice

ze své sbírky zapůjčil
Jan Krementák