pohlednice 40

Jánošíkův pomník od Františka Úprky ve Smetanových sadech vydal na fotografické pohlednici Jan Hakl z Hořic.
Strom za pomníkem by se dnes na pohlednici už pravděpodobně nevešel.
Pohlednice byla poslána 15. ledna 1923 Karlem z Hořic slečně Anně Kofránkové,
správkyni kuchařské školy v Českých Budějovicích a je opatřena zajímavým poštovním razítkem HOŘICE SV. – VÝCH. ČECHY. (TH)
 

pohlednice 39

Pozdrav z Hořic na pohlednici s pomníkem Jana Žižky byl zaslán z Hořic do Mlázovic v roce 1900.
Pohlednice pochází z období tzv. dlouhých adres a jsou na ní dochována razítka odesílací pošty HOŘICE – HORITZ
a přijímací pošty MLÁZOVICE – MLAZOWITZ. Na pohlednici není uveden žádný nakladatel ani výrobce. (TH)
 

pohlednice 38

Pomník skladatele Antonína Dvořáka vydal na pohlednici Anton J. Bičiště kolem roku 1908.
Pomník stojí dosud ve stejné podobě, jen okolí se nepatrně změnilo.
Pohlednici poslala Anda z Hořic, která se omlouvá přítelkyni Vlastě ze Žďáru u Staré Paky,
 že nemůže přijmout pozvání na „hory“, protože má „zpěvní a deklamatorní večírky“ a ona je jediná „cellistka“. (TH)
 

pohlednice 37

Kolorovanou světlotiskovou pohlednici s kostelem Narození P. Marie a městskou školou vydal Vít J. Sláma
a vyrobila firma FR aquarell. Pohlednice byla poslána 16. října 1919 Fandou z Miletína.
Adresována byla Marii Tomáškové do Bedihoště u Prostějova.
Na záběru je oproti současnému stavu jen několik rozdílů, zejména chybí kamenná balustráda a
lze rozeznat východní schodiště do parku kolem kostela. (TH)
 

pohlednice 36

Na světlotiskové pohlednici je vyobrazen hřbitovní kostel sv. Gotharda.
Na pohlednici není uveden žádný nakladatel ani výrobce a také není prošlá poštou. (TH)
 

pohlednice 35

Smetanův pomník vydal na světlotiskové pohlednici nakladatel R. Böhm, papírník v Hořicích roku 1911.
Pomník stále stojí ve své původní podobě, jen okolní porost se časem proměnil.
Pohlednice je prošlá poštou v září 1912. (TH)
 

pohlednice 34

Zajímavou pohlednici Smetanových sadů vydal nakladatel Antonín Bičiště kolem roku 1910.
V pozadí rozeznáme kostel sv. Gotharda a dnes zaniklou vyletní restauraci Barandov..
Nedávno založené sady mají ještě nízké stromy, upravené cesty a zajímavý hudební altán.
Pohlednice byla poslána z Hořic do Rasošek u Josefova v roce 1915. (TH)
 

pohlednice 33

Na pohlednici z roku 1921, vydané Vítem J. Slámou je vidět hned několik zajímavých budov města.
V popředí rohový dům Husovy a Barákovy ulice, za ní vila továrníka Feuersteina,
nalevo škola Na Habru a uprostřed kostel Narození P. Marie. Pohlednice není prošlá poštou. (TH)
 

pohlednice 32

Na pohlednici vydané Antonem J. Bičištěm roku 1916 jsou vidět dvě budovy průmyslové dívčí školy VESNA v Hořicích.
Obě stavby dodnes stojí, jen jedna z nich ale slouží školním účelům.
Zajímavé jsou sousedící domy u obou budov. Pohlednice není prošlá poštou,
je jen opatřena firemním razítkem prodejce pohlednic: Josef Vosáhlo, knihař a papírník, Hořice v Podkrkonoší. (TH)
 

pohlednice 31

Vrch Gothard se hřbitovním kostelem zasvěceným stejnému světci vydalo Valáškovo papírnictví v Hořicích
a vyrobila firma Grafo Čuda v Holicích. Na jižní stráni vrchu nejsou zatím žádné domy,
jen stromořadí a část zahrady invalidovny.
Pohlednice není prošlá poštou, jen si na ni kupující poznamenal datum 6. červenec 1946. (TH)
 

pohlednice 30

Velmi krásnou okénkovou pohlednici vydal Vít J. Sláma v Hořicích kolem roku 1910.
Světlotiskové dobarvované záběry nám ukazují celkový záběr na město od severovýchodu a čtyři detaily.
Jedná se o ulici Karlovu, školu Daliborka, hřbitovní portál a Riegrův obelisk.
Pohlednici poslal Zdeněk z Hořic své slečně Máně Šonské, posluchačce 2. lycea v Hradci Králové 29. dubna 1911. (TH)
 

pohlednice 29

Světlotiskovou pohlednici s Obchodní akademií v Hořicích vydal Jan Hakl v roce 1917.
Na snímku lze kromě krásné budovy školy vidět i tři roky starý pomník Mistra Jana Husa od sochaře Ladislava Šalouna,
dosud neosázený parčík (bez zbytečných obrubníků, plůtků, drátů a řetězů), pouliční lampu a část domu v Husově,
tehdy Hradecké ulici. Pohlednice byla poslána 13. října 1919 do Pěkova u Police nad Metují. (TH)
 

pohlednice 28

Hořice v Podkrkonoší v květu třešní. Není co dodávat.
Záběr na město od severu skrze nově vysazený třešňový sad.
Pohlednici vyrobila firma Bromografia v Sadské ve 30. letech 20. století. Pohlednice není prošlá poštou. (TH)
 

pohlednice 27

Záběr na hořickou nemocnici od západu vydala na pohlednici firma JKR.
 Jsou na ní opět vidět obě budovy a spojovací chodba. V pozadí pak vrch Gothard a Riegrův obelisk.
 Druhá strana pohlednice je poničena, lze ale zjistit, že pohlednice byla poslána z nemocnice 11. března 1929. (TH)
 

pohlednice 26

Okresní všeobecnou nemocnici vydal na pohlednici Jan Hakl, obchodník s papírem a majitel
knihařství, kolem roku 1925. Na nepříliš ostrém snímku jsou vidět obě dvě budovy nemocnice a ulice Riegrova s řadou stromů.
V ulici nejsou vidět prozatím žádné jiné domy. Pohlednici poslala pacientka hořické nemocnice do Úpice v dubnu 1929. (TH)
 

pohlednice 25

Pohlednici s fotografií nedokončené Věže samostatnosti vydala firma Orbis počátkem 50. let 20. století.
 Dobře je vidět kamennou stavbu věže, patrné jsou reliéfy čs. legionářů a politiků.
Okolí památníku je zatím volně přístupné a bez stromů.
Na reklamní ceduli lze přečíst firmu architekta a stavitele J. Maliny.
 Pohlednici poslal Josef Fikar své matce kuchařce Františce Fikarové do Hořic dne 18. března 1952. (TH)
 

pohlednice 24

Pohlednice s titulkem Hořické koupaliště a slunné lázně nepotřebuje další komentář.
 Byla vydána firmou Bromografia a poslána roku 1927, i když u ní byla použita pravděpodobně starší fotografie.
 Pohlednici poslal Franta Vlastimilu Udatnému, pikolovi v Bílkově restauraci na Malé Skále.
Sděluje mu dne 16. srpna 1927: „Mám u nás v Hořicích věrného kamaráda Vojtíka Pitrmanova, tak spolu po Hořicích rajtujem.“ (TH)
 

pohlednice 23

Pohlednici se stejným záběrem jako nese pohlednice 021 vydal opět Anton J. Bičiště v Hořicích.
Ten ji ale nechal navíc dozdobit kresbou květin, zlaceným a vytlačeným rámem.
Pohlednici poslali „výletníci z Hořic“ do Semil. (TH)
 

pohlednice 22

Krásnou pohlednici s pohledem na jihovýchodní část hořického náměstí vydal Vít J. Sláma.
Dobře lze rozeznat městské domy s původní fasádou, část ulice Komenského, mariánský sloup
a hlavně kupecké vozy připravené na trh.
Pohlednice byla poslána z Hořic do Chlumce nad Cidlinou v roce 1908. (TH)
 

pohlednice 21

Pohlednici se záběrem na horní část hořického náměstí a mariánský sloup nechal vytisknout nakladatel Anton J. Bičiště.
 Pohlednice není prošlá poštou. Nad náměstím je také částečně vidět dnes neexistující textilní továrnu s vysokým komínem. (TH)
 

pohlednice 020

dolní část hořického náměstí Pohlednici dolní části hořického náměstí s radnicí a kostelem nechal vytisknout nakladatel Anton J. Bičiště v roce 1921.
Je na něm dobře vidět tehdejší zástavba Komenského ulice a městský dům, tehdy ještě hotel. Pohled nebyl poslán poštou. (TH)
 

pohlednice 019

tehdejší obchodní škola - dnešní radnice Pohlednici s městským domem a tehdejším sídlem obchodní školy vydal František Dobeš z Hořic. Pohlednice není
datována ani neprošla poštou, s největší pravděpodobností ale vznikla ve stejnou dobu jako samostatná ČSR. (TH)
 

pohlednice 018

škola Na Habru doplněná koláží s dětmi Pohlednici se snímkem školy na Habru doplněným koláží s dětmi vydal nakladatel Anton J. Bičiště v Hořicích v roce 1903.
Pohlednice byla poslána z Hořic 22. 8. 1904 Bohumilu Hamplovi do továrny na motocykly ve Slaném, kam dorazila hned druhý den. (TH)
 

pohlednice 017

30. léta 20. století tehdejší moderní novostavba Pohlednice z 30. let 20. století nám ukazuje tehdy krásnou moderní novostavbu městského činžovního domu č.p. 1126 na Husově
ulici. Pohlednici vydal František Valášek v Hořicích a vyrobila ji firma Horobrom Chour Hořice. Pohlednice není prošlá poštou. (TH)
 

pohlednice 016

1903 ZŠ Na Daliborce Pohlednici se záběrem na školu Daliborka byla vydána k Výstavě českého severovýchodu v Hořicích v roce 1903. 
Nakladatelem byl Anton J. Bičiště v Hořicích. Byla poslána „Hořickými“ 27. 8. 1927 odbornému učiteli Augustýnu
Pávovi v Praze. V této době byla už škola obecná a ne obchodní, jak je vidět na přeškrtnutém nápisu.
Poštovní razítko je opatřeno zajímavým opisem HOŘICE SEV.-VÝCH. ČECHY. (TH)
 

pohlednice 015

pohlednice Krakonoše z roku 1918 Pohlednice se snímkem Krakonoše byla vydána roku 1918 Antonem J. Bičištěm v Hořicích. Na snímku je vidět
Krakonoš jak byl původně koncipován — obklopen křovím, trávou a kapradím za přírodním dřevěným plůtkem,
kdy měl vyjadřovat strach a hrůzu. Pohlednice není prošlá poštou. (TH)
 

pohlednice 014

Husův dětský dům kolem r. 1932 Pohlednici Husova dětského domu lze datovat podle textu a razítka k roku 1932. Byla vlastnoručně podepsána a poslána
tehdejší předsedkyní spolku F. Mikšovou řediteli měšťanské školy v Pardubicích Josefu Malinovi jako poděkování za příspěvek
spolku pro zřízení a udržování Husovy opatrovny a mateřské školy v Hořicích. (TH)
 

pohlednice 013

vzácný letecký snímek Vzácný letecký snímek Hořic není bohužel nijak datovaný a je na něm jen stručná poznámka HOŘICE U JIČÍNA.
I když je snímek poškozen jsou na něm vidět základní hořické ulice a domy. Zajímavý je pohled na zaniklou textilní
továrnu, ulice Škroupovu, Přemyslovu, Tylovu a Jablonského. V Karlově ulici a v sousedství zámku lze rozeznat ještě
původní městskou zástavbu a budovy patřící k pivovaru. (TH)

 


pohlednice 012

kolem roku 1906 netradiční poled na město od Habru Netradiční záběr na město od Habru vydal na své pohlednici František Dobeš z Hořic kolem roku 1906. 
Byla poslána roku 1915 Vincencovi Chadalíkovi z c.k. pěšího pluku 3 v Brně. (TH)
 

pohlednice 011

Šalounův pomník Jana Husa vydáno roku 1914 Pohlednici s částí Šalounova pomníku Jana Husa vydal roku 1914 Komitét pro postavení pomníku Husova v Hořicích.
Pohlednici vyrobila UNIE PRAHA. Pohlednici poslal v den odhalení pomníku 5. 7. 1914 Josef Volf lakýrníkovi
Josefu Nastoupilovi do Liberce. (TH)
 

pohlednice 010

Snímek Hřbitovního portáku kolem r. 1914 Snímek hřbitovního portálu vydal na pohlednici Anton J. Bičiště okolo roku 1914. Pozdrav z Hořic na něm 15. 2. 1914 
posílá Karel Anče Kofránkové do Českých Budějovic. (TH)
 

pohlednice 009

Hořické náměstí vydáno kolem roku 1910 Pohlednici na hořické náměstí vydal Vít J. Sláma v Hořicích a zhotovila ji firma F&R aquarell kolem roku 1910, kdy byla
poslána od Samuela Blažka Vlastě Zwiegrové do Valdova o Nové Paky. Autor pohlednice snímek na několika místech
upravil. Oproti původnímu záběru, dochovanému na jiné pohlednici, vymazal řadu kupeckých vozů, které stály na náměstí,
a domaloval modré nebe. Původně černobílou pohlednici potom dobarvil odstíny červené, modré a žluté. (TH)
 

pohlednice 008

1943 pohled na jižní část města Pohlednici se záběrem na jižní část města a Husovu ulici vydal Kroužek hořických rodáků v Praze okolo roku 1943. 
Fotografii vytvořil E. Suchoradský. Pohlednici poslal neznámý Leoš Františku Řehákovi do Olomouce 23. 8. 1943. (TH)
 

pohlednice 007

pohled z východní strany Pohlednici se záběrem na město od východní strany vydal František Valášek v Hořicích. Pohlednice neprošla poštou
a je bez dalších signatur. Ve středu snímku je umístěn kostel, vlevo škola Daliborka a vpravo dnešní stará sokolovna. (TH)
 

pohlednice 006

Na Daliborce 1918 Sochařskou výzdobu vstupního schodiště ke škole Daliborka vydal na pohlednici Anton J. Bičiště v Hořicích
roku 1918. Pohlednice neprošla poštou. (TH)
 

pohlednice 005

1918 husitský pomník u Mohejlíku Nákladem Antona J. Bičiště v Hořicích vznikla roku 1917 pohlednice husitského pomníku u Mohejlíku a jak
uvádí pohlednice Na Hořelidě. Na záběru jsou vidět původní dřevěné schody a zábradlí, nízké stromky a husté
křoví. Jak je vidět pomník byl oblíbeným cílem hořických měšťanů. Pohlednice neprošla poštou. (TH)
 

pohlednice 004

pohled na náměstí a kostel Pohlednice se záběrem na Hořice od severu nemá bohužel uvedeného žádného vydavatele. Byla poslána 5. 3. 1925
od Macáků Karlu Umlaufovi do Prahy. Pohled na náměstí a kostel převyšuje komín textilní továrny, vyhořelé v roce 1945. (TH)
 

pohlednice 003

pohled do náměstí z Karlovy ulice 1918 Pohlednici se záběrem do náměstí z Karlovy ulice vydal Anton J. Bičiště v Hořicích roku 1918. Na pravé straně
Karlovy ulice stojí vila továrníka Hirsche a na levé straně zástavba městských domů, ze kterých je dnes už jen torzo.
Pohled poslala neznámá Lída Heleně Mikysové, choti advokáta v Praze, dne 29. 9. 1943, jak uvádí razítko s názvem
města HORSCHITZ — HOŘICE V PODKRKONOŠÍ. (TH)
 

pohlednice 002

pohled invalidovny 1934 Novostavbu Vojenského invalidního azylu a armádní ozdravovny vydal na pohlednici Jaroslav Sláma, knihkupec v Hořicích
v roce 1934. Pohled poslala Ola Eleonoře Böhmové z Podkrkonošské výstavy v Hořicích v roce 1934. Před invalidovnou
je vidět volné prostranství s ovocnými stromy, které je dnes zastavěné řadovými domky. (TH)
 

pohlednice 001

sochařsko-kamenická škola 1902 Pohlednice s krásným záběrem na sochařsko — kamenickou školu před stavební úpravou byla poslána do Prahy 7. 8. 1902. 
Kdo ji poslal a komu nelze zjistit, protože celý text byl vymazán, dochovala se jen razítka HOŘICE — HORITZ a PRAHA — PRAG. (TH)