Ostatní dokumenty , fotografie či jiné zajímavosti

 

N SPIS PAMĚTNÍ vydaný na oslavu šestnáctého sjezdu Jednoty samosprávných
úředníků obecních a okresních v KRÁLOVSTVÍ ČESKÉM konaného v Hořicích roku 1903
 
       
  Vzpomínky paní Marie Macháčkové, rozené Otavové na svého otce Rudolfa Otavu
"jak se v Hořicích a okolí pohřbívalo"
 
  PAMÁTNÍK vydaný tiskem Edvarda Leschingra v Praze
Hospodářská, průmyslová a umělecká výstava českého severovýchodu v Hořicích,
která se konala od 26.července do 6.září 1903
z archívu zd.s
 
  hořický Muž práce / příběh sochy Ladislava Šalouna
bakalářská diplomová práce Marcela Strnadela
 
       
  Alois Jilemnický   Co kronikáři zapsali aneb ...
z archívu zd.s
 
  Alois Jilemnický   Jan Levit nepatří smrti
z archívu zd.s
 
  Alois Jilemnický   Když se operovalo ve fraku
z archívu zd.s
 
  10LET SAMOSTATNOSTI HOŘICKA 1918-1928
z archívu zd.s
 
  SEZNAM MAJITELŮ HOŘICKÝCH DOMŮ 1927
dle stavu účtárny Městské spořitelny k měsíci září 1927
 
  REKLAMNÍ ZÁPISNÍK z roku 1936
Hospoda BATALION  - Alois Houžvička
zajímavé pro nynější generaci, pro inspiraci na jméno potomka  :-)
ze sbírek Jana Musila
 
  PROPAGAČNÍ BROŽURA K VOLBÁM  1981
ze sbírek Jana Musila
 
  HOŘICKÉ CHLUMY
Průvodce po Hořicích a okolí z roku 1931
ze sbírek Jana Musila
 
  J.C.Müller - historie vzniku firmy 1854-1940
zajimavé je především telefoní číslo
ze sbírek Jana Musila
 
  LÍSTEK NA HNOJIVA 
Hospodářského družstva Hořice 1942/1943

ze sbírek Jana Musila
 
  PROPAGAČNÍ BROŽURA
HOŘICE V PODKRKONOŠÍ 1930

ze sbírek Jana Musila
 
  PŘÍLOHA - ČÁST INSERTNÍ  z roku 1938
ze sbírek Jana Musila
 
  POZVÁNKA na veřejnou schůzi občanů 1981
ze sbírek Jana Musila
 
  VKLADNÍ KNÍŽKA  
OKRESNÍ ZÁLOŽNY V HOŘICÍCH z roku 1931
ze sbírek Jana Musila
 
  VKLADNÍ KNÍŽKA  
OKRESNÍ ZÁLOŽNY V HOŘICÍCH z roku 1942
ze sbírek Jana Musila
 
  ADRESÁŘ OKRESU HOŘICKÉHO  z roku 1928
ze sbírek Jana Musila
 
  Publikace - Okres Hořický k hospodářské, průmyslové a národopisné výstavě v Hradci Králové roku 1894  
  POD ZVIČINOU   1920  I - II ročník             ( PDF - 15 MB)
Sborníček vlastivědný, věnovaný mládeži okresu hořického
 
  TATÍČEK MASARYK   ( PDF )  
  ukázka  z  ŠAFRÁNKOVY KRONIKY  
  ATD.  
  Památník padesátiletého trvání akciového pivovaru a sladovny v Hořicích                           (PDF- 27 MB )   
  ČECHY KRÁSNÉ - část  knihy věnovaná Hořicím  JPG  
  "Hořická" měna  
  Písemnosti  
 

Policejní řád města Hořic v Podkrkonoší 1934  ( PDF )

 
  Průvodce po Hořicích a okolí 1903         (PDF- 14.5 MB )  
 

Hořické nápoje

 
  Reklamy z výstavy v Hořicích 1903  
  Reklamy z výstavy v Hořicích 1934  
 

Hořické reklamy - nezařezené

 
  Fotografie a pohlednice z tisku  
 

Článek z časopisu Právo & Byznys

 
  Město kamenné krásy 1964     ( PDF )