HOŘICKÝ ZPRAVODAJ

   

Měsíčník vydávaný městem Hořice

Jednotlivá čísla jsou naskenována a převedena do formátu PDF

BOHUŽEL, přes slíbenou spolupráci o poskytnutí jednotlivých čísel redakcí
mi odpovědní pracovníci z hořického úřadu, zatím neposlali ani jedno
.

Proto omluvte vetší velikost souboru jednotlivých čísel z důvodu digitalizace.


       
2019

vydáno v listopadu 2019

ČÍSLO  0.
2020 vydáno v lednu 2020 ČÍSLO  1.
  vydáno v únoru 2020 ČÍSLO  2.
  vydáno v březnu 2020 ČÍSLO  3.
  vydáno v dubnu 2020 ČÍSLO  4.
  vydáno v květnu 2020 ČÍSLO  5.
  vydáno v červnu 2020 ČÍSLO  6.
  vydáno v červenci 2020 ČÍSLO  7-8.
  vydáno v září 2020 ČÍSLO  9.
  vydáno v říjnu 2020 ČÍSLO  10.
  vydáno v listopadu 2020 ČÍSLO  11.
  vydáno v prosinci 2020 ČÍSLO  12.
2021 vydáno v lednu 2021 ČÍSLO  1.