HOŘICKÝ   OBČASNÍK

   

Sametová revoluce je označení období politických změn v Československu mezi 17. listopadem a 29. prosincem roku 1989, které vedly k pádu komunistického režimu. V této době se otevřela možnost informovat občany necenzurovanými informacemi bez rizika postihu. V této době vznikl Hořický občasník.

Omluvte prosím občasnou horší kvalitu. Ne zrovna dobrá archivace novin či nekvalitního skenu udělalo své. Ale i tak je to určitě zajímavé čtení informací dávno nedávných.

Jednotlivá čísla jsou naskenována a převedena do formátu PDF


       
ročník I.

nemá někdo doma ?

ČÍSLO  1.  
  vydáno 10.prosince 1989 ČÍSLO  2.
  vydáno 13.prosince 1989 ČÍSLO  3.
  vydáno 18.prosince 1989 ČÍSLO  4.
  vydáno 28.prosince 1989 ČÍSLO  5.