foto 0365

HOŘICE v Podkrkonoší
-
 

SK Hořice 1914

fotografie z archívu
zd.s / OG

 

foto 0364

HOŘICE v Podkrkonoší
-
 

smíšené zboží
 v Karlově ulici

fotografie z archívu
zd.s / OG

 

foto 0363

HOŘICE v Podkrkonoší
-
 

smíšené zboží
 v Karlově ulici

fotografie z archívu
zd.s / OG

 

foto 0362

HOŘICE v Podkrkonoší
-
 

konsum v Karlově ulici

fotografie z archívu
zd.s / OG

 

foto 0361

HOŘICE v Podkrkonoší
-

  ???????

 

fotografie z archívu
zd.s / OG

 

foto 0360

HOŘICE v Podkrkonoší
-

 

Hiršlova továrna

fotografie z archívu
zd.s / OG

 

foto 0359

HOŘICE v Podkrkonoší
-

  odhalení desky na rodném domě
spisovatelky
Věnceslavy Lužické Srbové

 

fotografie z archívu
zd.s / OG

 

foto 0358

HOŘICE v Podkrkonoší
-

 HUSOVA TŘÍDA

 

fotografie z archívu
zd.s / OG

 

foto 0357

HOŘICE v Podkrkonoší
-

 záběr z Gothardu na invalidovnu

 

fotografie z archívu
zd.s / OG

 

foto 0356

HOŘICE v Podkrkonoší
-
POHLED  Z KOSTELA
na Gothard

 pohlednice prošlá poštou
7.5.1941

nakladatel F.Vlášek Hořice

 z archívu  zd.s / OG

 

foto 0355

HOŘICE v Podkrkonoší
-

Sálův hostinec
interier

fotografie z archívu
zd.s / OG

 

foto 0354

HOŘICE v Podkrkonoší
-

 Sálův hostinec
na Husově třídě
duben 1930

 

fotografie z archívu
zd.s / OG

 

foto 0353

HOŘICE v Podkrkonoší
-

 Havlíčkova ulice
foto z 29.10.1912

tento dům stojí dosud,
i když již trochu přestavěn

 

fotografie z archívu
zd.s / OG

 

foto 0352

HOŘICE v Podkrkonoší
-

Havlíčkova ulice
v roce 1929

 

fotografie z archívu
zd.s / OG


 


foto 0351

HOŘICE v Podkrkonoší
-

 zřejmě poslední hořické záplavy na Husove třídě, protože v tomto roce
se začala se stavba nové kanalizace
 

 

fotografie z archívu
zd.s / OG

 


foto 0350

HOŘICE v Podkrkonoší
-

 i v roce 1926 způsobovaly
přívalové deště problémy
 podporované špatnou kanalizací

 

fotografie z archívu
zd.s / OG

 

foto 0349

HOŘICE v Podkrkonoší
-

 už i v roce 1923 způsobovaly
přívalové deště problémy
 podporované špatnou kanalizací

 

fotografie z archívu
zd.s / OG

 


foto 0348

HOŘICE v Podkrkonoší
-

 OKRESNÍ SIROTČINEC

většina z nás si ho pamatuje jako
internát zemědělské školy

 

fotografie z archívu
zd.s / OG

 


foto 0347

HOŘICE v Podkrkonoší
-

pohlednice NEMOCNICE

prošlá poštou 4.5.1948

z archívu zd.s / OG

 

foto 0346

HOŘICE v Podkrkonoší
-

 start závodu

závodníci z leva:
Najman-Brůšek-Andrejs-Adámek

 

fotografie z archívu
zd.s / OG

 


foto 0345

HOŘICE v Podkrkonoší
-

 tento tabák si snad pamatuje
většina z nás

 

fotografie z archívu
zd.s / OG

 


foto 0344


HOŘICE v Podkrkonoší
-

 poznáte kde to je ?
nápověda: ten dům už tam nestojí
a ten topol se vyvrátil vloni při vichřici.

záběr pořízen
25.12.1957
 

fotografie z archívu
zd.s / OG

 


foto 0343

HOŘICE
-

 sněhová závěj před domem
stavitele Vávry, ulice Žižkova
1942

fotografie ze sbírek
J.Krementáka

 

foto 0342

HOŘICE
-

 sněhové závěje, ulice Žižkova
1942

fotografie ze sbírek
J.Krementáka

 

foto 0341

HOŘICE
-

 sněhové závěje
ulice Jiráskova
1942

fotografie ze sbírek
J.Krementáka